NOWE USŁUGI

konfekcjonowanie

dystrybucja

kontrola zwrotów towaru

WEJDŹ
Struktura
WYJDŹ
AM kontakt w liczbach:
  • ponad 700 obsługiwanych lokalizacji;
  • ponad 1 200 merchandiserów;
  • średnio ok. 80 000 godzin przepracowywanych co miesiąc.
Wszystko to możliwe jest dzięki prostej i stabilnej strukturze, jasnemu podziałowi obowiązków i wzajemnemu szacunkowi.

→ Biuro - raporty, analizy, rozliczenia

→ Dział operacyjny - Kierownik regionalny
↘ Koordynator regionu
↘ Merchandiser / Hostessa

 

 

STRUKTUROGRAM
Koordynatorzy AM Kontakt - podział terytorialny

1

2